fbpx

Beginning in VBS

Beginning in VBS

“Beginning in VBS” là chương trình hội nhập riêng biệt dành cho trẻ mới nhập học tại trường. Trong khoảng thời gian 4 tuần đầu tiên, nhà trường thiết lập một Quy Tắc Chuẩn Mực Lớp Học về chăm sóc, giáo dục đặc biệt, giúp trẻ dần thích nghi với môi trường mới và hình thành các quy tắc nhỏ, trong ứng xử tại lớp với cô giáo, các bạn và những người xung quanh.