fbpx

Phát triển năng lực tiếng Anh

Phát triển năng lực tiếng Anh

Học với giáo viên bản xứ mỗi ngày

VBBS xây dựng một lộ trình học tiếng anh kết hợp cân bằng giữa giao tiếp chủ động và “giao tiếp” với thiết bị công nghệ, tạo sự hứng thú, kích thích tinh thần tự giác ở trẻ.

Giáo trình Reading Eggs

là chương trình học tiếng anh toàn diện cho trẻ từ 02 tuổi đến 16 tuổi được phát triển bởi 3P Learning và Blake Learning – hai đơn vị đào tạo hàng đầu tại Úc về giáo dục cho trẻ. Reading Eggs xây dựng các hoạt động học thông qua Ipad nhằm phát triển năng lực tự học và tự tin giao tiếp tiếng anh của trẻ trên các phương diện.

English Club

VBBS xây dựng một lộ trình học tiếng anh kết hợp cân bằng giữa giao tiếp chủ động và “giao tiếp” với thiết bị công nghệ, tạo sự hứng thú, kích thích tinh thần tự giác ở trẻ.