fbpx

Reading Eggs

Chương trình Reading eggs tập trung vào phát triển ngôn ngữ Tiếng Anh của trẻ như một ngôn ngữ thứ hai trong đời sống học tập và hằng ngày. Bốn kỹ năng ngôn ngữ được chú trọng phát triển là Reading – đọc, Listening – nghe, Speaking – nói và Writing – viết. Mỗi bài học xây dựng trên nền tảng của các bài học trước đó liên tiếp nhau, để hình thành và phát triển năm lĩnh vực ngôn ngữ chính: nhận biết âm và đánh vần (phonics), nhận biết mặt từ (sight words), từ vựng, sự lưu loát và thông hiểu.

155112395_2861270834111247_3150066909838841237_n

Kỹ Năng Reading

4

Kỹ Năng Listening

Kỹ Năng Writting

Kỹ Năng Speaking

Nếu con bạn đang ở độ tuổi 5-6 tuổi, đây là chính là chương trình tuyệt vời dành cho con bạn, lứa tuổi sở hữu ít kỹ năng đọc hoặc không có kỹ năng đọc nào. Đây là thời điểm tất cả trẻ bắt đầu quá trình tập đọc. Qua quá trình đầu tiên học chương trình Reading eggs, con bạn sẽ học được những kỹ năng đọc đầu tiên, bao gồm học về âm, tên các chữ cái, đọc những mặt từ đầu tiên (như là the, I, and, is, see).

Với kỹ năng đánh vần (phonics), bé sẽ có thể sử dụng các quy tắc chữ cái, nhận biết được từ được tạo nên bởi các chữ cái, âm vần của các chữ cái nhằm tạo ra sự liên kết giữa các chữ cái, giữa các âm và ngữ âm của ngôn ngữ nói. Bé cũng sẽ học về những kỹ năng âm cơ bản quan trọng cần thiết để đọc những từ có 3 chữ cái (như cat, fan và Sam).

Trẻ cũng bắt đầu có thể đọc những câu chuyện đơn giản đầu tiên liên quan đến chú kiến Sam. Đồng thời, sự kết hợp của kỹ năng đánh vần, nhận mặt từ và sự tiếp xúc thường xuyên với cả câu từ sẽ giúp con đạt được thành công trong bốn kỹ năng ngôn ngữ.

Hình ảnh học tập của trẻ