fbpx

Kỹ năng sống và lễ giáo

KỸ NĂNG SỐNG VÀ LỄ GIÁO

Tạo nền tảng tự tin, tự lập

Rèn luyện tinh thần tự giác và lễ phép luôn là ưu tiên trong định hướng giáo dục tại VBBS. Việc tập dần cho trẻ các kỹ năng bảo vệ, chăm sóc bản thân; ý thức tự trọng cũng như sự tôn trọng đối với mọi người xung quanh, sẽ hình thành nên thói quen tích cực cho trẻ trong suốt thời kỳ ấu thơ và tạo tiền đề nền tảng tự tin, tự lập ở cả hành trình học tập dài về sau.