fbpx

Nghỉ Tết âm lịch của VBS

Nghỉ Tết âm lịch của VBBS sẽ bắt đầu nghỉ từ ngày 22/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020