fbpx

Thông báo nghỉ lễ Dương Lịch

Thứ 4 ngày 01/01/2020: học sinh nghỉ học 1 ngày theo quy định của Nhà Nước.
Thứ 5 ngày 02/01/2020: học sinh đi học lại bình thường.