fbpx

TIẾNG ANH “CHUYỆN NHỎ”, CÙNG BÉ CHINH PHỤC “𝐋𝐀𝐍𝐆𝐔𝐀𝐆𝐄 𝐌𝐀𝐒𝐓𝐄𝐑𝐘”

Trường Mầm non Song ngữ Việt – Anh thông báo về chương trình trải nghiệm “UNLOCK CREATIVITY SUMMER” của tuần 5 và tuần 6 với chủ đề Language Mastery Thử thách Ngôn ngữ “ diễn ra từ ngày 1/07/2024 đến 12/07/2024 tại VBBS.