fbpx

Trường Mầm non Song ngữ Việt Anh sẽ tổ chức chương trình “THE GOLDEN BELL – STRIVE TO EXCEL”

Trường Mầm non Song ngữ Việt Anh sẽ tổ chức chương trình “THE GOLDEN BELL – STRIVE TO EXCEL” vào thời gian và địa điểm sau:

  • Ngày 08/02/2023: VBBS Nguyễn Chí Thanh
    Địa điểm tổ chức: VBBS NGUYỄN CHÍ THANH (910 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, Quận 11)
  • Ngày 09/02/2023: VBBS Bình Thới
    Địa điểm tổ chức: VBBS NGUYỄN CHÍ THANH (910 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, Quận 11)
  • Ngày 10/02/2023:  VBBS Tân Phú