Sand and Ocean Study kích thích sự tò mò, ưa khám phá ở trẻ

SAND AND OCEAN STUDY – Kích thích sự tò mò, ưa khám phá ở bé!

Khám phá về cát, về đại dương xanh khơi dậy ở bé sự tò mò, ưa thích khám phá. Thông qua việc “chơi mà học” bé được tiếp xúc trực tiếp với những hạt cát siêu nhỏ trong trò chơi nhào bột cát