ROBOCON CONTEST 2020

CÁC CON ĐÃ CÓ NHỮNG TRẢI NGHIỆM GÌ VỚI CHỦ ĐỀ TUẦN LỄ CÔNG NGHỆ ? Tự do phát triển tư duy của mình, thể hiện kỹ năng sự sáng tạo và tư duy phản biện trong suốt quá trình học bằng tiếng Anh. Khám phá những ứng dụng của người bạn Robot trong đời sống …

ROBOCON CONTEST 2020 Read More »