fbpx
Hãy chuẩn bị sẵn sàng những dụng cụ màu vẽ cho những ý tưởng tuyệt vời của các con. Đây chính là cơ hội để con thể hiện tài năng hội họa của mình qua tác phẩm tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19

True Creative art : Draw infected Hands – Purple 2 – VBBS 2

Getting your coloring tools ready for your child’s wonderful ideas. This is an opportunity for children to show their artistic talents through propaganda works on the prevention of the Covid-19 epidemic.

Let’s enjoy the unique art paintings of your children with VBBS, parents!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bài viết khác