fbpx
Thời gian qua dịch bệnh Covid-19 kéo dài ảnh hưởng rất nhiều đến việc học tập và vui chơi của các con, việc tuân thủ thông điệp 5K là rất cần thiết và quan trọng.
Vì vậy, VBBS đã đưa vào buổi học khi con đến trường bằng cách hướng dẫn con học cách đeo khẩu trang đúng cách và thực hiện các bước đeo khẩu trang cùng giáo viên.

TRUE SOCIAL KILL – PURPLE 1 ( VBBS 1)

KIDS LEARN TO WEAR THE RIGHT MASK

Over the past time, the prolonged Covid-19 pandemic has greatly affected to the learning and playing of children, Strictly following 5K message is very necessary and important. Therefore, VBBS has included in the lesson when children go to school by guiding them to learn how to wear a mask properly and taking steps to wear a mask with the teacher.

Parents are invited to watch their children’s first class together!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bài viết khác