fbpx
Bạn có biết tại sao giun đất không thể đứng dậy không? Vì chúng không có hệ thống xương đấy!
Hệ thống xương của cơ thể chúng ta bao gồm tất cả các xương và các mô liên kết. Vì thế, nếu chúng ta không có hệ thống xương, chúng ta di chuyển rất khó khăn như chú giun đất đấy.

TRUE SCIENCE AND ENGINEERING – YELLOW 2 ( VBBS 1 )

Do you know why earthworms can’t get up? Because they don’t have a skeletal system! The skeletal system of our body consists of all bones and connective tissues. So, if we don’t have a skeletal system, we’ll have a hard time moving around like an earthworm.

Join our Yellow class to learn and discover useful information about the human body through interesting science experiences!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bài viết khác