fbpx
VBBS cùng các con khám phá những thói quen lành mạnh và học cách chăm sóc cơ thể để giúp con phát triển các kỹ năng sống.
Giữ bàn tay của con sạch sẽ là một thói quen lành mạnh quan trọng, giúp cơ thể khỏe mạnh và tránh virút Corona!

True Social kill: Hand washing skills – Green – VBBS Tân Phú

This week, VBBS and our children explore healthy habits and learn how to take care of our bodies to help the children develop life skills. Keeping your child’s hands clean is an important healthy habit to stay healthy and avoid Corona virus!

Let’s follow the steps to wash hands with your children, parents!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bài viết khác